Влезни - Login Влезни - LoginХ
| Lost password
DuloDom Logo

Форум / Forum

Georgi Kalachev‎ - Чек лист за проверка на рекламен текс.
 1
22.11.17 09:44
Andy 

Administrator

Georgi Kalachev‎ - Чек лист за проверка на рекламен текс.

Georgi Kalachev‎

Чек лист за проверка на рекламен текс
==============

✅ Дали уводът ви привлича читателя към рекламата бързо, със силно непреодолимо любопитство? Дали уводът ви започва звънко и отчетливо?

✅ Дали рекламният ви текст продължава с пъргава, лесно въвличаща в действието хватка, която непрестан­но подклажда интереса? Отегчителен ли е?

✅ Дали текстът е написан в разговорния стил на човека, който ще го чете? Дали написаното от вас е на често­тата на читателя?

✅ Привлекателен ли е на вид, привлича ли вниманието, използва ли кратки изречения, кратки думи, абзаци, има ли тирета за изреждане, подзаглавия и други ви­зуални помощни похвати?

✅ Текстът преодолява ли възраженията и отговаря ли на всички въпроси? Дали рекламата е изчерпателно основание за покупка?

✅ Включва ли текстът потвърждение и създава ли сре­да на достоверност с препоръки, конкретни подроб­ности и гаранция? Възможно ли е бъдещите ви кли­енти да го прочетат и все пак да останат скептични? Завършва ли с мощен подтик за действие, като молба да се попълни форма, обаждане или покана да се посети онлайн магазина или офиса ви?

✅ Казвате ли на читателите си какво следва да направят?

✅ Дали е написан от гледна точка на ползата, която ще получат читателите? Знаят ли читателите как ще се подобри начинът им на живот?

✅ Ставали ясно какво продавате? Имали основно предложение?

✅ Разкрива ли текстът какво е новото, уникалното или различното в скромното ви начинание? Дали и конкурентите ви не могат да ползват този текст?

✅ Има ли краен срок или някаква друга разумна причи­на, поради която читателите ви да действат веднага?

✅ Представени ли са куп причини за покупка? Понеже хората искат да купуват, дали сте ги убедили защо да го направят?

✅ Дали текстът едновременно допълва и завършва започнатото от вашето рекламно заглавие?

✅ Напомнили ли сте на читателите си какво става, ако не купят?

✅ Дали сте придали на текста стегнат вид, така че да сте казали каквото е имало за казване с възможно най- малко думи?

✅ Това ли е най-доброто, което може да напишете? (А честно ли отговаряте?)

✅ Включили ли сте изображение, което привлича внимание­то? Уместно ли е? Показва ли продукта или услугата? Подсилва ли вашето послание?

 1