Влезни - Login Влезни - LoginХ
| Lost password
DuloDom Logo

Форум / Forum

17 умни :причини да не вярвате в бьдещето на този Проект
 1
24.11.17 13:07
TrinityCoin 

Administrator

17 умни :причини да не вярвате в бьдещето на този Проект

Здравейте ! Днес ще обобщя Кой и Защо не вярва в проект *Дуло*.

1. Тези, които все още няма информация за този Проект.
По пътя на здравата логика, хора, които не са информирани за проекта, няма как да повярват в него.
2. Тези, които нямат опит с
- проекти с обществена полза
- проекти без йерархия
3. Хора , които мислят, че имат висока финансова или технологична грамотност.(Но теориите им потвърждават точно обратното.)
4. Тези, които са Разочаровани от предишни " проекти " - финансови пирамиди, и д-р.комерсиални проекти. Проект Дуло няма вина за участието ви в пирамиди , тьй като това е ваш избор, продиктуван от желанието ви за бърза и лесна печалба.
5. Тези, които вярват само на дьржавата и разчитат на пенсия, заплата, соц.помощи.
6. Хора, които мислят, че сегашните им пари от разни инвестиционни проекти са достатъчни.( По 3-15$ дневно им стигат )
7. Хора, които се страхуват от технологии и предвиждат тяхната зловредният.
8. Хора, които не умеят да боравят с твьрде голяма информация. Те не опитват да разберат проекта.
9. Тези, които трудно се доверяват на неща, които са позитивни, открояващи се и имат бъдеще.
10. Инженери, преподаватели, програмисти и хора ,които не са попадали в творческа среда.
11. Вечните теоретици - на тях им е интересно да наблюдават и да търсят грешки.Те казват " това е невъзможно, защото Еди какво си". Те никога няма да предприемат действие и само ще наблюдават. А когато проектът тръгне, те ще продължат да го гледат от страни, да коментират и отново да търсят грешки.Те ще кажат " да, този проект тръгна, но той не е достатъчно Еди какво си , или в него няма това, това, това" Тоест, те само ще констатират факти. Но на реално участие от тяхна страна не бива да се разчита.
12. Хора, които лесно се хващат на негативна информация. Досега обаче в света не е съществувал проект, за който не е била провьзгласявана негативна информация.
13. Хора, които са заобиколени от неуспешни личности, в това число родители, братя, приятели, семеен партньор.Тоест хора, които са били принудени да търпят или бъдат съпричастни към неуспеха в
заобикалящата ги среда.
14. Хора, които вярват в авторитети - Ильн Мьск, НАСА, и т.н ;)
15. Консервативни хора, които не разбират смисъла от технологиите и промяната..
16. Хора с "конкурентни" проекти .
17. Хора, които не се интересуват от нищо ново. Те са влезли в някой проект преди 5 години и висят в него, без да се развиват.
Или работят от 9:00-17:00 , приберат се в къщи, изпият една бира, поиграят на някоя игра и на края на месеца да получат 3000 лв.

 1