Влезни - Login Влезни - LoginХ
| Lost password
DuloDom Logo

Форум / Forum

Правила - Rules
Правила

Правила и условия, които ще се спазват в групата !

Бъдете информирани - Прочетете внимателно правилата! Златни правила

Декларация за поверителност
Правила за ползване на сайта

С кликването на коя да е хипервръзките Вие се съгласявате със следните правила и задължения за използване:

Задължавате се да НЕ използвате публикуваните материали и услуги за незаконна дейност.

Задължавате се да НЕ публикувате материали с незаконен и агресивен характер, накърняващи правата на трети лица пряко или косвено.

Съгласявате се да не публикувате лична информация касеща вас самите и трети лица.

Задължавате се да НЕ публикувате материали съдържащи в себе си спам или рекламни послания.

Задължавате се да спазвате законите на Република България и всички местни закони.

Задължавате се да не прокламирате забранени от законите на Република България дейности.

Съгласявате се модераторите на сайта да редактират предоставените матерали, както намерят за добре, без уведомление, да не ги публикуват или изтрият по всяко време.

Съгласявате се, че ние собствениците, не носим отговорност за публикуваната на този сайт информация, за нейната истинност, коректност и евентуално възникнали от това вреди.

Съгласявате се, че всички текстови материали публикувани в този сайт (споделени истории и коментари) стават собственост на Dulo Project, заедно с всички произтичащи от това права уредени в Закона за авторското право и сродните му права, действащ на териториятата на Република България.

СИЛНО СЕ НАДЯВАМЕ, че можем да докажем на себе си и на всички други, които искаме да привлечем към нашата група и кауза, че сме пораснали и зрели хора, а не мини вариант на ориенталци.